Tilskud til leder-, træner- og lærerkurser

Greve Kommune ønsker at støtte de tilskudsberettigede foreninger i at uddanne velkvalificerede ledere, trænere og lærere. Derfor afsætter kommunen et årligt beløb til formålet. Godkendte folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Greve Kommune kan søge om delvis refusion af kursusudgifter og rejseudgifter når ledere, trænere og lærere kvalificerer sig til deres foreningsarbejde. Kurserne skal være udbudt eller anerkendt af specialforbund og organisationer.

Tilskud til træner-, leder- og lærerkurser, som afholdes lokalt udbetales direkte til foreningen, der udbyder kurset.

Kursusudgifter refunderes med 75 % og maksimalt 1.100 kr. pr. person pr. kursus og maksimalt 2.100 kr. pr. kalenderår til samme person.

Ved rejseudgifter tager kommunen udgangspunkt i billigste offentlige transportmiddel eller kørsel med egen bil pr. km. efter Statens takster. Greve Kommune opfordrer til samkørsel og giver kun tilskud til det nødvendige antal biler.

Der ydes ikke tilskud til:

·         Transportudgifter inden for Greve Kommune

·         Deltagelse i møder, som delegeretmøder, forbundsmøder, interne ledermøder og lign.

·         Konferencer

·         Trænings- og sommerlejre

Vigtigt: For at modtage kursusstøtte skal den nedenstående digitale ansøgningsskema benyttes. Kursusstøtte skal være ansøgt senest 1 måned efter kursets slutdato. Såfremt at ansøgningerne er fremsendt senere end dette vil de blive afvist.

 

Ved rejseudgifter tager kommunen udgangspunkt i billigste offentlige transportmiddel eller kørsel med egen bil med 1,94 kr. pr. km kr. pr. km. (2018-tal). Greve Kommune opfordrer til samkørsel og giver kun tilskud til det nødvendige antal biler.

Greve Kommune udbetaler kursusstøtten kvartalsvis til foreningerne.

1. kvartal: januar, februar marts: Udbetaling i løbet af april måned

2. kvartal:  april, maj, juni: Udbetaling i juli måned

3. kvartal: juli, august, september: Udbetaling i oktober måned

4. Kvartal: oktober, november december: Udbetaling i januar måned.

Du søger tilskud til leder-, træner- og lærerkurser i nedenstående digitale ansøgningsskema

Skriv navnet på din forening.
Hvis der ansøges fra en forening, så anbefaler vi at det er et bestyrelsesmedlem som fremsender ansøgningen, således at bestyrelsen er orienteret og indforstået med ansøgningen.
Det er telefonnummeret til den ansvarlige for ansøgningen der skal angives her
Angiv/skriv det som i dette eksempel: Peter Jensen - Grundkursus i klubudvikling i DIF - startdato 10.03.2017 slutdato 10.03.2017 - kursets udbudspris 1500 kr. Betina Jensen - Ledelseskurser i forening i DIF - startdato 15.05.2017 slutdato 17.05.2017 - kursets udbudspris 2500 kr. Vigtigt: Hvis der mangler oplysninger på f.eks. kursusnavn kan vi ikke udbetale tilskuddet. Så husk at angiv ALLE oplysningerne.
Bemærk: Ved rejseudgifter tager kommunen udgangspunkt i billigste offentlige transportmiddel eller kørsel med egen bil med 2,10 kr. pr. km. (2015-tal). Greve Kommune opfordrer til samkørsel og giver kun tilskud til det nødvendige antal biler. Hvis det er flere personer som har deltaget i samme kurser og det har været nødvendigt at kører i flere biler så bedes du angive antal personer og antal biler der er benyttet

Du modtager en e-mail med flere informationer omkring hvornår du kan forvente svar på din ansøgning mv. efter du trykker "send ansøgning"

Sidst opdateret: 07. december 2018