Pulje for "Den gode ide"

Puljens formål1. At skabe en mere varieret skoledag, og bidrage til at indfri de øgede krav om motion og bevægelse. Skole-foreningssamarbejder styrker kendskab til lokalsamfundet og bidrager til at understøtte læring i skolens fag.

2. At understøtte elevernes læring ved at igangsætte forløb, der er forankret i forskning eller anden viden om, hvad der virker i forhold til elevernes læring.

Puljens kriterier”Den nye gode idé”

  • Temaet/Ideen er ikke afholdt før
  • Bidrager til udvikling af skoleforeningssamarbejde
  • Danner inspiration til "Foreningsportalordningen"

”Den fortsatte gode idé”

  • Idéen er så god, at den med fordel kan fortsætte
  • Bidrager til udvikling af skoleforeningssamarbejde
  • Danner inspiration til "Foreningsportalordningen"

Uddybning af rammer og kriterier for puljen læses HER

Hvem kan ansøge:

Foreninger, Skoler, Kulturinstitutioner og Enkeltpersoner

Økonomi

Der er afsat 218.639 kr. til puljen for Den Gode Idé.

Administrationen fordeler midler efter ansøgning og de vedtaget kriterier og rammer.

Grundet puljens størrelse kan det ikke forventes, at puljen kan imødekomme alle ansøgninger, herunder også de ansøgte beløb ift. aflønning mv.

Puljen ansøges i nedenstående digitale ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist d. 5. februar 2019.

Skriv navnet på den Forening/Institution, der ansøger. Hvis du ikke repræsenterer en Forening/Institution, skrives eget navn.
Hvis du ikke repræsenterer en Forening/Institution, så skal du ikke udfylde dette felt.
Hvis der ansøges fra en forening, så skal det være et bestyrelsesmedlem som fremsender ansøgningen, således at bestyrelsen er orienteret og indforstået med ansøgningen.
Når du har sendt ansøgningen til os, sender vi en kvitteringsmail til den e-mailadresse du angiver her.
Vi ønsker at minimere muligheden for en tastefejl i din e-mail. Derfor bedes du venligst angive din e-mail igen.
Telefonnummer på den ansvarlige for ansøgningen.
Skriv ’Uafklaret’, hvis der pt. ikke er indtænkt specifikke undervisere til projektet.
3-4 linjer om undervisers relevante uddannelse/kvalifikationer/erfaring/baggrund Skriv ’Uafklaret’, hvis der pt. ikke er indtænkt specifik underviser til projektet.
Angiv klasse(r) og skole(r), hvis I har en indgået en aftale med en eller flere specifikke klasser Skriv ’Uafklaret’, hvis der pt. ikke er indtænkt specifikke klasser til projektet.
Angiv kontaktoplysninger på kontaktperson til klasse(r). Skriv ’Uafklaret’, hvis der pt. ikke er indtænkt specifikke klasser til projektet.
Antal lektioner, der undervises elever i projektet. (Som regel er disse 45 min. Enkelte skoler har dog lektioner på 50 min) - Angiv KUN TAL i dette felt
Angiv ønsket betaling pr. undervisningslektion. - Angiv KUN TAL i dette felt
Antal klokketimer, der anses nødvendigt til forberedelse af projektet. Bemærk, der gives kun forberedelsestimer til projekter, der skal opfindes fra bunden. I projekter, hvor der blot undervises, skal forberedelsen være inkluderet i lektionsprisen. - Angiv KUN TAL i dette felt
Angiv ønsket betaling pr. evt. forberedelsestime. - Angiv KUN TAL i dette felt
Kun projekter, der vurderes at have stort potentiale for at kunne videreføres i andet regi vil blive evalueret i aflønnet form. (5 timer a 250 kr). NB. Alle projekter, der gennemføres vil blive evalueret via kort spørgeskema.
Opgørelse over hvilke materialer inkl. budget, der skal indkøbes for at kunne afvikle projektet. Som udgangspunkt vil indkøbte materialer forblive kommunens ejendom efter afviklet projekt. I særtilfælde kan projektafvikler dog efter aftale beholde materialer.
Hvis I har flere projekter, skal der udfyldes én ansøgning pr. projekt.
Skriv kort hvilke andre puljer eller fonde der er søgt og evt. bevilget. Hvis der ikke er ansøgt andre steder, skriv blot 'Nej'

Når du trykker "indsend" vil du se et billede hvor der står at "ansøgningen er indsendt". Hvis dette ikke fremgår er der felter som ikke er blevet udfyldt korrekt.

Når din ansøgning er blevet fremsendt vil du modtage en bekræftelsesmail, hvis ansøgningen er udført korrekt

Tjek gerne spamfilter og mappen for 'promoveringer', hvis du ikke modtager en bekræftelsesmail. Hvis du ikke har modtaget nogen bekræftelsesmail inden for 1 time, så skriv til  lina@ifs-greve.dk

Sidst opdateret: 07. januar 2019