Pulje for den "gode ide"

Puljens formål

1. At skabe variation i skoledagen og understøtte læringsmål for bevægelse og Den Åbne Skole, som skal styrke kendskab til samfund og foreningsliv. Bevægelse skal skabe sundhed og trivsel og støtter læring i skolens fag.

2. At understøtte elevernes læring ved at igangsætte forløb, der er forankret i forskning eller anden viden om, hvad der virker i forhold til elevernes læring.

Puljens kriterier

”Den nye gode idé” - ca. 200.000 kr. til dette formål

Kriterier:

- Temaet/Ideen er ikke afholdt før

- Bidrager til udvikling af skoleforeningssamarbejde

- Danner inspiration til "Foreningsportalordningen"

”Den fortsatte gode idé” - ca. 100.000 kr. til dette formål

Kriterier:

- Idéen er så god, at den med fordel kan fortsætte

- Bidrager til udvikling af skoleforeningssamarbejde 

- Danner inspiration til "Foreningsportalordningen"

Hvem kan ansøge:

Foreninger, Skoler, Kulturinstitutioner og Enkeltpersoner

Aflønning

Der er afsat ca. 200.000 kr. til "den nye gode ide" og 100.000 kr. til "den fortsatte gode ide".

Administrationen fordeler midler efter ansøgning og de vedtaget kriterier og rammer.

Grundet puljens størrelse kan det ikke forventes at puljen kan imødekomme alle ansøgninger, herunder også de ansøgte beløb ift. aflønning mv.

Puljen ansøges i nedenstående digitale ansøgningsskema.

Der er ansøgningsfrist den 15 februar 2017

Bemærk: Der kommer også en ny ansøgningsrunde i efteråret.

 

Skriv navnet på din forening. Hvis du ikke repræsentere en forening, så skriv dit eget navn eller navnet på kulturinstitutionen du repræsentere
Hvis du ikke repræsentere en forening, så skal du ikke udfylde dette felt
Hvis der ansøges fra en forening, så skal det være et bestyrelsesmedlem som fremsender ansøgningen, således at bestyrelsen er orienteret og indforstået med ansøgningen.
Når du har sendt ansøgningen til os, sender vi en kvitteringsmail til den e-mailadresse du angiver her.
Vi ønsker at minimere muligheden for en tastefejl i din e-mail. Derfor bedes du venligst angive din e-mail igen.
Det er telefonnummeret til den ansvarlige for ansøgningen der skal angives her
Beløb der ansøges om
Skriv en kort projektbeskrivelse med et budgetoversigt. Hvis du har flere ansøgninger, skal du udfylde én ansøgning pr. projekt.
Er der nogen medfinansiering fra ansøger
Skriv kort hvilke andre puljer eller fonde der søgt og evt. bevilget. Hvis der ikke er ansøgt andre steder, skriv blot "Nej"

Du modtager en bekræftelsesmail, efter du trykker "send ansøgning".

Vær opmærksom på at "bekræftelsesmailen" nogle gange kan ende i spam/uønsket post.

Sidst opdateret: 15. september 2017