Idrætspuljen

Greve Kommune ønsker med Idrætspuljen at støtte og udvikle idrætsområdet i Greve.

Der kan søges støtte til 5 indsatsområder:

  1. Breddeidræt,
  2. Materialer til idrætsforeninger,
  3. Handicaptilskud til idrætsforeninger,
  4. idrætsprojekter og -initiativer under Udviklingspuljen.

Ønsker din forening at anmode om "Støtte til Elite- & talentidræt", så skal du henvende dig til Morten Reynhard på e-mail: morten@ifs-greve.dk. eller tlf. 40230460. Bemærk at du skal anmode i god tid og der er deadline den 9 december kl. 23:55.

Kriterierne for de forskellige indsatsområder er beskrevet i retningslinjerne, klik HER

Hvem kan ansøge: Godkendte idrætsforeninger hjemmehørende i Greve kommune kan søge idrætspuljen inden for puljens 5 indsatsområder

Du kan ansøge Idrætspuljen i nedenstående digitale ansøgningsskema.

VIGTIGT: Der åbnes for ansøgninger fra den 15 september og deadline for ansøgninger til idrætspuljen den 1 november 2018

Bevillinger udbetales i februar måned til foreningerne.

Skriv navnet på din forening.
Det skal være et bestyrelsesmedlem som fremsender ansøgningen, således at bestyrelsen er orienteret og indforstået med ansøgningen.
Når du har sendt ansøgningen til os, sender vi en kvitteringsmail til den e-mailadresse du angiver her.
Det er telefonnummeret til den ansvarlige for ansøgningen der skal angives her
Skriv en kort projektbeskrivelse med et budgetoversigt. Hvis du har flere ansøgninger, skal du udfylde én ansøgning pr. projekt.
Skriv kort hvilke andre puljer eller fonde der søgt og evt. bevilget. Hvis der ikke er ansøgt andre steder, skriv blot "Nej"

Du modtager en bekræftelsesmail, efter du trykker "send ansøgning".

Vær opmærksom på at "bekræftelsesmailen" nogle gange kan ende i spam/uønsket post.

Sidst opdateret: 08. oktober 2018