ÅbenskolePortalen - kobler foreninger og skoler sammen

Formål med samarbejdet

Samarbejdet mellem skoler og de frivillige foreninger er en del af Den Åbne Skole under Folkeskolereformen, hvor formålet er at gøre skoledagen mere varieret for bl.a. at skabe mere motivation hos eleverne og bidrage til elevernes kendskab til foreningsaktiviteter og til lokalsamfundet. Samarbejdet bidrager samtidig til øget motivation for foreningsaktivitet, motion og bevægelse.
Det er vigtigt at du sætter dig godt ind i ordningen inden din forening indsender aktivitetstilbud på skoleområdet. Klik derfor på faktaboksen til højre for at læse mere om hvad foreningerne og skolerne forpligtiger sig til når de vil indgå et samarbejde.
Foreningerne kan indsende aktivitetstilbud frem til deadline som er:  søndag den 19 august 2018 kl. 24.
  • I år kan foreningerne tilbyde aktivitetstilbud henvendt til: 1 klassetrin, 4 klassetrin, 5 klassetrin og 7 klassetrin.
  • Foreningernes aktivitetstilbud kan tidligst starte fra mandag den 17 september (uge 38).
  • Forløb for 1. klasserne kan tidligst starte fra mandag den 22 oktober (uge 43).
  • Skolerne kan booke aktivitetstilbuddene frem til deadline fredag den 31. august (uge 35).
  • Foreninger vil derefter hurtig få besked om hvilke aktivitetstilbud der er blevet booket af skolerne i forhold til deres planlægning.
  • Det er muligt for foreningerne at tilbyde aktivitetstilbud fra de normale 6 timer til 8 timer varighed med et honorar på 250 kr. pr. time. Dette bliver udbetalt til foreningens nemkonto.
  • Foreninger vil derefter hurtig få besked om hvilke aktivitetstilbud der er blevet booket af skolerne i forhold til deres planlægning.
  • Hvis din forening ønsker at tilbyde mange aktivitetstilbud eller har du andre spørgsmål eller lignende, så kontakt Lina Johansen på lina@ifs-greve.dk tlf. 40 10 01 74
Vi skal have oplyst foreningens CVR nr for at udbetale støttemidler til projektet.
Såfremt der ikke forelægger børneattester vil det ikke være muligt at tilbyde aktiviteter på skoleområdet.
Beskriv med få ord hvilken aktivitet foreningen tilbyder. f.eks. Tennis med fokus på motorisk træning.
Vælg det klassetrin foreningen ønsker at tilbyde aktiviteter. Bemærk at det kun er muligt at vælge mellem hhv. 1,4, 5 og 7 klassetrin. Hvis foreningen ønsker at tilbyde aktiviteter til alle tre klassetrin, så skal I sende tre ansøgninger. Hvis foreningen ønsker at tilbyde mange aktiviteter, så kontakt Morten Wagner Reynhard på Morten@ifs-greve.dk eller på tlf. 40230460.
Skriv en kort beskrivelse af aktiviteten og det der lægges vægt på i forløbet. Eksempelvis spilforståelse, teknik, taktik, socialt samspil, regler, evt. målsætning
Her kan I vælge det sted hvor foreningen ønsker at tilbyde jeres aktiviteter. Bemærk at de fleste skoler af praktiske hensyn foretrækker at aktiviteten foregår ude på skolernes faciliteter. Dog kan der være aktiviteter hvor det er mest optimalt at det foregår ude hos foreningen.
Skriv den adresse hvor foreningen ønsker at tilbyde deres aktivitet. Så kan skolerne vurdere om det er muligt at indgå et samarbejde med foreningen ud fra disse forudsætninger.
Aktiviteten afvikles på én af følgende måder:
(udfyld kun enten 1x6timer, 2x3timer eller 3x2timer )
Hvis du har bemærkninger som har betydning for samarbejdet, kan du skrive det her. Det kunne f.eks. være: - at eleverne kan svømme - hvis det er en forudsætning at læreren deltager aktivt i aktiviteten med klassen - foreningen er fleksibel i forhold til hvilke dag(e) aktiviteten foregår på f.eks. hvis en foreningen kan tilbyde aktiviteten i uge 40, uge 42 og uge 43 på tirsdage og torsdage fra kl. 9-11. Det er så op til skolen og foreningen selv at aftale indbyrdes hvilke dag(e) og tidspunkter der passer for begge parter.
Her kan foreningen vælge at angive søgeord som beskriver hvilke aktivitetstilbud foreninger tilbyder udover de mere idrætsspecifikke. Formålet med dette er at skolerne/lærerne kan søge på f.eks: "Dans" og "teambuilding" som kunne passe ind i et af deres undervisningsforløb med skoleklasserne, som de ikke var bekendt med at foreningerne også kan tilbyde som aktivitetstilbud. Derefter vil skolerne kunne kontakte foreningens kontaktperson direkte for at høre nærmere og evt. lave et samarbejdsprojekt med foreningen.

Du modtager en e-mail efter du trykker "send ansøgning". hvori du kan se din ansøgning. Kvitteringsmailen bliver sendt til den mailadresse du har angivet i ansøgningskemaet under "Mailadresse på kontaktperson i foreningen".

Sidst opdateret: 07. august 2018